iStock-967321384-scaled

Angst

Angstbehandling

I angstbehandling kan du få værktøjer, så du gradvis får mere kontrol over dine ubehagelige følelsesmæssige og kropslige reaktioner. Så kan du hurtigere stoppe, regulere og kontrollere angsten og dermed få en bedre livskvalitet.

Angst er en uklar, dyb usikker følelse, som du pludselig kan mærke. Ofte kan du ikke finde en ydre årsag til angsten. Den giver et fysisk ubehag, som lægger sig over alt, og gør dig usikker og handlingslammet. Det er som om, du ved ikke hvorhen, eller hvordan du skal orientere dig, og du kan ikke få styr på angsten.

Angst er forskellig fra frygt og nervøsitet.

Frygt henviser til en konkret fare. Du kan være bange for en bil, som er lige ved at påkøre dig. Frygt er en hensigtsmæssige reaktion

Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd, frygt eller angst for, at du ikke kan leve op til dine egne eller andres forventninger til dig.

Spørgsmålet er, om angsten kommer før det, der skaber angsten. Angstens præcise årsager og mekanismer kendes ikke. Der er tale om en kombination af biologiske og psykologiske faktorer. Endvidere består angst af 4 komponenter, angstfølelsen, de kropslige symptomer, tankerne i relation til angsten samt undvigelsesadfærden. Man skelner mellem en rimelig reaktion over en afgrænset fare, frygt, og den mere fritflydende angst, der er uden tydelige faresignaler. Individuel terapi, udvikling, rådgivning, psykoterapi, psykoterapeut,

Angst kan være så invaliderende at der forsøges med medicin, men medicinen dæmper kun symptomer og gør ikke noget ved årsagen til angsten – og desværre har medicinen bivirkninger der ikke er ønskelige.  Vil du gerne slippe for / nedtrappe din medicin kan du læse mere her:  Medicinfri igen

Der findes forskellige angsttilstande

  • Panikangst: Problemet i forbindelse med panikangst er ikke selve panikanfaldene, men personens angst og bekymringer i forbindelse med disse. Symptomerne viser sig ved muskelspændinger, rastløshed, synkebesvær, irritabilitet samt koncentrations- og søvnproblemer.
  • Agorafobi: starter med panikangst. Agorafobi betyder “angsten for markedspladsen”, dvs. en frygt for at blive overmandet af et nyt panikanfald på steder, hvor det er pinligt, vanskeligt at undslippe eller få hjælp.
  • Generaliseret angst: viser sig ved en konstant ængstelse eller nervøsitet, der opleves over en længere periode. Det kan være arbejds- og studierelaterede bekymringer eller en overdreven nervøsitet for, at ulykke og sygdom rammer én selv eller ens nærmeste. Man kan godt se, at bekymringerne er urealistiske, men man formår ikke at kontrollere dem.
  • Social fobi: ved social fobi kan man i selskab med andre mennesker eller i forbindelse med eksamenspræstationer opleve kropslige reaktioner som klamme/fugtige hænder, øget puls, sved, hjertebanken, øget vejrtrækning og kvalme.

    Online terapi til behandling af angst:

    Som ramt af angst kan det være en stor belastning blot at komme ud af sit hjem – Derfor tilbyder jeg muligheden for online terapi – gennem Skype eller Facetime. Læs mere om online terapi hos mig her: https://viborgterapi.dk/online-terapi/

Link til Radio-doktoren om angst: Her

Få mere information nu

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Mariager Fjord Terapi