Børn og unge

Tærskelen mellem barn og voksen kan være forbundet med vanskeligheder, både for den unge selv, men også for den unges nærmeste forældre/voksne. Som forældre/voksen kan det være svært at rumme og forstå den unge. Ofte vil man have den unge til at tage sig sammen og gøre noget andet, end det den unge gør.

Det kan være givtigt, at den unge får sit eget rum sammen med en anden voksen, hvor den unge bliver mødt i netop deres indre verden, og derigennem kan arbejde sig frem til et stærkere ståsted i livet. Det gælder særligt for børn og unge, at de udvikler sig godt igennem samtaler og interesse. Børn og unge har større gavn af, og har nemmere ved, at omsætte rådgivning til handling. For børn og unge er der meget ulært og uprøvet, og de har en stor interesse i, at prøve nye veje til, at opnå det de ønsker sig.

Der kan derfor være mange forskellige grunde/årsager til at søge rådgivning/terapi:

  • Føler sig modløs
  • Trist og ugidelig
  • Kæreste problemer
  • Kriminel løbebane
  • Misbrug
  • Mindreværd
  • Spiseforstyrrelse
  • Tanker om selvmord
  • Skader sig selv
  • Har mistet et nærtstående familiemedlem

Igennem mere end ti år har jeg arbejdet særligt med ungesamtaler gennem samarbejde med efterskoler, opholdssteder og i privat regi. Bagved de unges udadreagerende adfærd findes store følelsesmæssige livsproblemer, som de unge har brug for støtte og hjælp til at håndtere. Ofte er der tale om manglende viden og manglende redskaber hos den unge, som når først dette er afdækket og tillært, får et blomstrende selvværd og et dejligt liv tilbage…

Jeg tilbyder både individuel – og gruppeterapi(venteliste oprettes). Min erfaring er, at det kan være meget givende for den unge at mødes med ligestillede.

Unge-samtale koster 650 kr pr gang.
Gruppe prisen er afhængig af antal gange.

Få mere information nu

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Mariager Fjord Terapi