iStock-967321384-scaled

Depression

I Østen siger man, at angst, vrede og depression er de tre tyve af natten! De kommer, når du lader din dør til dit sind stå på klem og dermed ikke er opmærksom på, hvad der sker i dit liv, før det er for sent! De kaldes også lykketyve, da de stjæler lykken.

Det, som en deprimeret person kan opleve, er især tanker i forbindelse med negativ selvopfattelse, selvkritiske tanker, selvbebrejdelser, konstante bekymringer, negative fortolkninger af begivenheder, negative forventninger til fremtiden og fornemmelse af overvældende ansvar. Der kan forekomme søvnbesvær, en konstant overvældende træthed, grådlabilitet og en følelse af at være værdiløs, hjælpeløs og en oplevelse af at være en fiasko. Som deprimeret trækker du dig ofte tilbage fra kontakt med andre og kan føle dig handlingslammet. Desuden kan du som deprimeret have vanskeligt ved at træffe beslutninger og føre dem ud i livet.
Man ved fra forskningen, at den deprimeredes tanker ofte ikke er baseret på kendsgerninger, og at fortolkningen af en situation mange gange er resultat af tillærte fejlagtige slutninger, som får den deprimerede til at føle sig mere ked af det, end situationen egentlig lagde op til. Desuden ved man, at hver eneste negative tanke påvirker følelserne, og dermed vedligeholdes depressionen.

I starten arbejdes der ud fra et kognitivt fundament, hvor der er fokus på at identificere, hvilke tanker, forestillinger, antagelser og holdninger den enkelte har. Næste step er at korrigere tankerne og erstatte dem med mere realistiske tanker. Hjælpen består også i at finde måder, hvorpå den deprimerede kan håndtere dagligdags problemer mere effektivt. Det sker ved vejleding og selvfølgelig egen indsats, så der kan opøves nye færdigheder, der kan hjælpe den enkelte til at få det bedre. Der er endvidere fokus på forebyggelse af tilbagefald, og der vil være små overkommelige hjemmeopgaver fra session til session.

Læs her om:   Medicinfri igen

Presseklip: Danskerne spiser antidepressiv medcin som bolsjer, mener professor Peter Gøtzche. Men faktisk kan mange behandles helt uden medicin, siger Dansk Psykolog Forening.

 

Udskrift af radiointerveiew med Eva Secher Mathiasen:

Hvordan kan psykoterapi afhjælpe depression?

Psykoterapi kan hjælpe dig til at forså, hvad der er galt. Og hjælpe dig til at styre din tænkning og forstå dine følelser, sådan at du forstår dem bedre, når livet udfordrer dig. Så du kan klare det bedre en anden gang.

Man kan ikke tilrettelægge psykoterapien uden at vide, hvad det er for et menneske, man skal behandle. Man tilretter psykoterapien i forthold til den patient man møder, så et psykoterapeutisk forløb vil være meget forskelligt afhængigt af, hvilken patient man møder, også selv om to patienter har den samme diagnose.

Er du enig i, at for mange får antidepressiv behandling?

Vi kan konstatere, når vi ser på forskningen, at psykoterapi virker bedre end medicin. Og når vi samtidig ser, at rigtig mange danskere med let til moderat depression tager antidepressiv medicin, så er der i hvert fald indikationer af, at der er noget galt og at der er flere af de mennesker, der formentlig kunne have gavn af psykoterapi.

Hvad med de dybere depressioner?

Der er ikke nogen tvivl om, at man kan have brug for medicin, når man har de alvorligere depressioner, og også alvorlige angstlidelser. Jeg plejer at sammenligne det med, når vi har gips på armen, når den er brækket. Så er medicinen ligesom gipsen og psykoterapien er de helende processer, der foregår i armen. Det er de helende processer, der gør dig rask og det er gipsen, der gør det muligt for de helende processer at foregå.

Hvornår er det man skelner mellem, at her er der behov for medicin og her er der behov for terapi?

Behovet for medicin kan komme, når depressionen er så invaliderende, at du ikke kan modtage psykoterapi, fordi symptomerne simpelthen er for alvorlige. Du er nødt til at have en lille pause i symptomerne. Det får du med medicinen, og så er det psykoterapien, du kan bruge til at gøre dig rask.

Få mere information nu

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.

Mariager Fjord Terapi